Zoeken

Wat de getallen vertellen - de achtergrond van numerologie

Wat de getallen vertellen - de achtergrond van numerologie

Numerologie is de leer van getallen; vrij vertaald ook wel kennis der getallen. Getallenleer is zo oud als men kan tellen en rekenen.

Oude beschavingen zoals de Sumeriërs, Babyloniers, Chaldeeërs, Egyptenaren, Maya's, Hebreeërs en Grieken maakten hier al gebruik van.

De hedendaagse numerologie maakt van de verschillende aspecten uit deze verschillende tradities en culturen gebruik; zo zijn er ook verschillende vormen numerologie die gebruikt worden, welke elk hun eigen oorsprong vinden in een of meerdere van deze oude culturen.

Zo zijn er tegenwoordig het Hebreeuwse, het Pythagorische en het universele (fonetische) systeem in de numerologie.

Wetenschap?!

Numerologie is een occulte, mystieke, wetenschap die zich bezighoudt met het duiden van energiepatronen door middel van getallen. Enerzijds houdt het zich bezig met de esoterische en symbolische aspecten van de getallen, anderzijds de bredere interpretaties van de getallensymboliek.

In de numerologie wordt er gezocht naar de samenhang van dingen in het leven door het getal als uitgangsput te nemen. Het getal staat symbool voor de verborgen kennis die erachter ligt.

Volgens een bepaald systeem van coderen en decoderen worden begrippen, namen en/of data omgezet in een enkel getal of in een meestergetal.

Deze getallen worden vervolgens omgezet in de bij de numeroloog bekende kennis welke voortkomt uit de tarot, astrologie, eigen interpretatie of andere samenhangende occulte wetenschappen.

Zo zijn er in de eeuwen verschillende methoden gevonden om uit uw geboortedatum en/of geboortenaam gegevens te verkrijgen die uitleg geven over uw karakter, uw aanleg en mogelijkheden, welke u kunnen helpen in het leven bij de keuzes en beslissingen die u maakt. Op deze manier kunt u een betere kijk krijgen op uzelf, uw partner of kinderen; maar natuurlijk ook op vrienden en collega's. Het is een leerzaam en boeiend schrijven wat uit deze cijfers kan voortkomen.

Oude beschavingen:

Numerologie of getallenleer werd gebruikt om de menselijke psychologie te begrijpen.

De Sumeriërs, Babyloniers, Chaldeeërs, Egyptenaren, Maya's, Chinezen Hebreeërs, Indiërs en Grieken gebruikten de getallen allemaal al om te tellen en om er mee te rekenen; om een betekenis of een waarde aan iets te geven. Maar ook gaven zij aan getallen een betekenis om zo enkele bovennatuurlijke verschijnselen begrijpbaar te maken of om simpelweg gedrag te verklaren. Getallen waren ook erg belangrijk in rituelen en om de Goden goed gestemd te krijgen.

De oude Egyptenaren hadden hun eigen getallensysteem waarbij er aan ieder getal een bovennatuurlijke kracht werd toegekend. In het boek van de meester van het geheime huis stonden de riten van de dood beschreven welke met de symboliek van de getallen doordrongen waren.

In de Joodse kabbala wordt er ook aan iedere letter, ieder getal een verborgen betekenis toegekend en wordt er ook onderwezen om de verborgen betekenissen juist te interpreteren.

De Joodse kabbala is de overlevering van het Judaïsme! De kabbalisten zochten vanaf de 13e eeuw naar de verborgen betekenis van de teksten van het Oude Testament. Zij deden dit door middel van de Gem atria, dat zij hier speciaal voor ontwikkeld hadden. Deze methode geeft de Hebreeuwse woorden een getalswaarde met als basis het Hebreeuwse alfabet.

In de Indische Veda's wordt ook gebruik gemaakt van de numerologische betekenissen van de getallen. Hier krijg ik echter meer de indruk dat het gaat om het huis waarin u leeft; in dit geval dus in de figuurlijke zin des woords. Het huis van uw ziel, dus uw lichaam, maar ook de lichamen zoals o.a. het astrale lichaam. Hierbij kan er door middel van de getallen bekeken worden welk lichaam er iets meer aandacht in dit leven nodig heeft. Daar zijn weer speciale Yuga's of Yoga's voor. Dit zijn de bekende oefeningen. Ook de meditatie en mantra's spelen hierbij een zeer belangrijke rol om de getallen in evenwicht te krijgen. Harmonie en balans zijn hierbij een sleutelbegrip.

In India wordt de numerologie verder gebruikt in de Vaastu of de sacrale architectuur. Alle afmetingen bij de bouw van een huis worden zorgvuldig nagekeken, omdat de getallen die voortkomen uit de berekeningen een symbolische weergave zijn van de Goden en Godinnen en die de bewoner dus geluk of ongeluk kunnen brengen.

De Oude Chinezen hadden een binair getallensysteem ontwikkeld, welke was afgeleid van de I Tjing, ook wel Het boek der veranderingen. In dit systeem zijn er twee basislijnen waarmee 64 symbolen samengesteld zijn. Wij kennen deze lijnen als de Yin en Yang, de resp. onderbroken en ononderbroken lijn. Deze lijnen werden eerst vertaald in de getallen en daarna in symbolische antwoorden op spirituele vragen.

Yin Yang:

In de numerologie zien we dan ook terug komen dat oneven getallen yang en mannelijk zijn en verbonden zijn met hitte, vuur, zon en dag. De getallen staan voor kleur, wit en geluk.

De even getallen in Yin en vrouwelijk en horen bij de kou, water en de maan; ze staan voor de duisternis en de kleur zwart EN staan symbool voor de aarde en openheid.

Hedendaagse Numerologie:

In de hedendaagse numerologie zien we uit al deze culturen iets terug komen.

We zoeken naar bovennatuurlijke antwoorden of willen gewoon een verklaring voor WAAROM iemand is zoals hij/zij is. We zoeken naar de antwoorden van onze vragen op het leven en wat we moeten leren. We willen weten wat wij, onze ziel en ons lichaam nodig heeft, en gaan er dan voor zorgen dat we dat kunnen geven door bijv. Yoga of meditatie. Maar we proberen ook om met kleur een bepaalde invloed op ons leven uit te oefenen of door onze meubels of spullen in huis op een bepaalde plek neer te zetten.

Zo zien we dus uit de Vaastu, de Kabbala en de I Tjing al weer iets terug komen in wat we tegenwoordig de Westerse (Pythagorische) numerologie noemen.

Alles staat dus in verbinding met elkaar, alles bestaat uit trillingen en trillingen uit getallen, getallen uit symboliek en symboliek verklaart ons leven.

Pythagoras:

De stelling van Pythagoras, is wat iedereen kent van deze Griekse filosoof en wiskundige.

Maar dat deze zelfde man de grondlegger zou kunnen zijn van onze hedendaagse numerologie is minder bekend. Hij ontdekte verscheidene zaken die in verband staan met de getallenleer.

Pythagoras geloofde dat de wereld was gebaseerd op de kracht van getallen.

Alles bestaat uit getallen en als u de getallen kent, dan kent u uzelf.

Volgens de pythagoreïsche theorie is het hele universum samengesteld uit wiskundige patronen. Hij sprak van vierkant, kubusvormige, langwerpige, driehoekige en piramidevormige getallen enz. Uit de getallenvormen werden dan de bewuste figuren opgebouwd. Pythagoras vatte de wereld op uit atomen en lichamen samengesteld uit moleculen, welke weer de verschillende vormen gerangschikte atomen bevatte.

Pythagoras leerde ons dat alles in de wereld bestaat uit trillingen die weer teruggeleid kunnen worden tot de betreffende getallen en hun symboliek. Ongeacht of iets nu een kleur, geur of afstand of tijd bevat: alles heeft een getal in overeenstemming met universele trillingen.

Pythagoras was er dus stelling van overtuigd dat getallen de geheimen van het universum en de natuur konden ontsluieren. Met deze filosofie heeft hij de grondbeginselen gelegd voor de hedendaagse numerologie.

Hij herleidde de getallen tot 9 primaire getallen met elke een specifieke betekenis en symboliek.

Op basis van zijn inzichten in de getallenleer kwam Pythagoras tot andere inzichten welke hij in de onderstaande twee wetten samenvatte.

De wet van het Ritme van Veranderingen:

In deze wet legt Pythagoras uit dat alle veranderingen zich in 6 fasen voltrekken en de 7e fase brengt de verandering terug naar de uitgangspositie.

Als voorbeeld wordt hierbij de notenleer uit een octaaf genomen (do,re,mi,fa,sol,la,ti,do). Iedere noot vergt meer energie van het instrument of de persoon die zingt. Deze energie staat vast in wiskundige verhoudingen binnen de ritmische wet van energie. Dit ritme, deze wet, lijkt universeel toepasbaar te zijn voor alle groei en ontwikkeling op en in onze wereld.

Zo dus ook voor de groei en ontwikkeling binnen ons leven. Kennis van deze wet, welke ook terug komt binnen de numerologie, helpt u bij het maken van keuzes en het organiseren van de energie die u nodig heeft voor de veranderingsprocessen in uzelf.

Het is een wet die ons leert dansen in plaats van te duwen; een wet die ons leert om mee te gaan met de invloeden van het leven en de balans en harmonie binnen de veranderingen te vinden.

De Wet van Harmonie:

Deze wet leert u dat alles en iedereen met alles en iedereen verbonden is. Als u zich hiervan bewust bent is het mogelijk om alles te bereiken wat u in uw leven maar wenst. Van nature is namelijk het leven al in harmonie en in balans. Als u zich maar bewust bent van deze harmonie en natuurlijke verbondenheid. Dit geeft het gevoel dat er meer is; dat u geholpen wordt. Het geeft u het gevoel dat u beschermd wordt en er een sturende factor is om uw dromen en ambities in het leven te realiseren. Pythagoras begreep dat er meer is tussen hemel en aarde en beschreef hiermee wellicht het contact tussen mensen en hun gidsen.

 

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

Test test test %1$s

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »