Zoeken

De Rozenkrans

De Rozenkrans

De naam 'Rozenkrans' is afgeleid van een legende waarbij Maria de wees gegroeten aan neemt van haar dienaren en ze als rozen aan een snoer rijgt; met dit snoer bekranst zij zich.

Geschiedenis:

De rozenkrans is van oudsher een voorwerp uit het Christelijk geloof. In de Katholieke kerk wordt de rozenkrans als gebedssnoer gebruikt.

Voordat men de rozenkrans gebruikte, werd er veelal een touwtje met knopen gebruikt om het gebed te leiden. Na ieder gebed schoof men een knoopje verder aan het touwtje. Aan het einde van het touwtje van de cyclus was het gebed gereed. Later werden de uiteinden van het touwtje aan elkaar geknoopt; weer later werden de knopen vervangen door kralen.

De eerste Christelijke gebedstellers verschenen zo rond het jaar 1000. Ook in de oude Shiva cultuur uit India zien we de gebedstellers terug komen en via India zien we de rozenkrans naar Tibet, China en Japan verplaatsen.

Wij kijken echter enkel naar de rozenkrans zoals deze in het Christelijk geloof gebruikt wordt.

De naam 'Rozenkrans' is afgeleid van een legende waarbij Maria de wees gegroeten aan neemt van haar dienaren en ze als rozen aan een snoer rijgt; met dit snoer bekranst zij zich.

In de middeleeuwen was de rozenkrans ook het symbool van de bruid. Dit herleiden wij terug naar het nieuwe testament waarin de kerk als symbool wordt als 'de bruid van Christus'. Maria is het symbool van de kerk. Omdat de rozenkrans naar Maria verwijst (door de legende) en Maria weer naar de Kerk; en de kerk de bruid van Christus weerspiegelt is de prachtige link gelegd naar de rozenkrans als symbool van de bruid.

De Rozenkrans:

Een rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. De kleine kralen zijn verdeeld in 5 groepen van 10 kralen en worden om deze reden ook vaak 'tientjes' genoemd. De rozenkrans wordt driemaal doorlopen; waarbij er 15 maal (grote kraal) het Onze Vader gebeden wordt en 150 maal (kleine kraal) het Wees gegroet. Het bidden van 150 maal een Wees gegroet is een vereenvoudiging van de 150 psalmen die de kloosterbroeders konden opzeggen; welke voor het gewone kerkvolk vaak te lastig was om uit het hoofd op te zeggen. "Dit gebed (15x Onze vader en 150x Wees gegroet) noemen we ook wel het ˜Rozenkransgebed".

Later werd er aan de rozenkrans een 'aanhangsel' toegevoegd aan de rozenkrans welke bestaat uit een kruis, een grote en drie kleine kralen.

Deze wordt als volgt gebruikt in het rozenkrans gebed:

Na het slaan van een kruis  en de woorden "In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen". wordt er op het kruis een geloofsbelijdenis, samenvatting van het geloof, en een lofprijzing van de drie-ene God gebeden. Vervolgens wordt op de grote kraal het Onze Vader gebeden en op de drie kleine kralen drie maal een wees gegroet ter ere van Maria en haar relatie tot de drie-ene God.

Bij drie maal het Wees gegroet ter ere van Maria en haar relatie tot aan de drie-ene God wordt ieder wees gegroet voorafgegaan door:

 1. Dochter van God de Vader
 2. Wees gegroet Maria enz.
 3. Moeder van God de Zoon
 4. Wees gegroet Maria enz.
 5. Bruid van God, de Heilige Geest
 6. Wees gegroet Maria enz.

De Gebeden:

Geloofsbelijdenis; Katholieke versie.

In de rooms-katholieke Kerk spreekt men van de Geloofsbelijdenis van de apostelen. Deze wordt soms opgedeeld in twaalf delen, die dan de Twaalf artikelen van het geloof worden genoemd.[2]

 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
 2. en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest,
 9. de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
 10. de vergiffenis van de zonden,
 11. de verrijzenis van het lichaam,
 12. het eeuwig leven.

Amen.

Lofprijzing van de Drie-ene God

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Het Onze Vader

(Vanaf 2016; zodat er geen onderlinge verschillen meer zijn in België en Nederland; evenals Protestants en Katholiek)

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Het Weesgegroet:

(Nederlandse versie)

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

De Geheimen:

Bij iedere nieuwe reeks van 10 (tientjes) wordt er een geloofsgeheim overwogen in het gebed.

Er Vijf Blijde Geheimen, Vijf Droevige Geheimen en Vijf Glorievolle Geheimen. Al deze geloofsgeheimen betreffen gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Door de reeks van 3 maal de rozenkrans rond worden alle 15 geheimen overwogen in het gebed.

Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):

 • De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
 • Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 • Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
 • Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 • Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

 • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 • Jezus wordt gegeseld.
 • Jezus wordt met doornen gekroond.
 • Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie.
 • Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

 • Jezus verrijst uit de doden.
 • Jezus stijgt op ten hemel.
 • De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
 • Maria wordt in de hemel opgenomen.
 • Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht (donderdag):

 • De doop van Jezus in de Jordaan.
 • De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 • Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
 • De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
 • Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Een rozenkrans bestellen kan op: spirituelewebwinkel

Vergelijk producten Verwijder alle producten

Test test test %1$s

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »